Partnering with exceptional entrepreneurs to realize their aspirations.

dozvědět se více šipka dolů - dozvědět se více

O nás

ESPIRA Investments je private equity společnost, investující růstový kapitál do malých a středních podniků (MSP) v regionu střední Evropy. Investujeme do společností podnikatelů, kteří úspěšně dovedli svůj podnik do určité fáze a mají stále motivaci i nadšení pro další růst. Naším primárním cílem je stát se partnerem českých a slovenských MSP, které vykazují velký potenciál a jsou schopny zrychlit svůj další růst za pomoci kapitálové investice od zkušeného investora.

Filozofie

Růst je pro MSP základním faktorem pro přežití v neustále rostoucím konkurenčním prostředí. Věříme, že středoevropské MSP mají velký potenciál dále růst a uspět i v rychle se měnícím podnikatelském prostředí na mezinárodní scéně. Prostřednictvím společnosti ESPIRA poskytujeme těmto společnostem s vysokým potenciálem finanční kapitál a přinášíme přidanou hodnotu v dalších oblastech mimo financování.

Naším cílem je být partnerem úspěšných podnikatelů, kteří svojí tvrdou prací vybudovali něco mimořádného a unikátního a kteří mají nadšení pro svůj produkt či službu, stejně tak jako ambice pro další růst. Právě k těmto podnikatelům chováme veliký respekt a jejich další setrvání ve vedení společnosti vidíme jako klíčové pro naši strategii. Naší rolí je poskytnout podporu ve strategickém rozhodování, nikoliv zasahovat do každodenního provozu společností.

Věříme ve vzájemnou spolupráci a společné cíle, a proto spolupracujeme s managementem společností po celou investiční periodu při řešení nových výzev, stanovování dalších cílů a efektivní alokaci zdrojů. Snažíme se o sladění motivace všech zainteresovaných stran za účelem dosažení očekávaných investičních výsledků. Etické chování a respekt pro firemní kulturu i hodnoty každé společnosti vnímáme jako základní principy našeho investičního přístupu.

Jedním z prvků investiční filozofie společnosti ESPIRA je zaměření se na společnosti vedené diverzifikovanými týmy složenými z mužů i žen. Věříme, že diverzita v rozhodovacích procesech a vedení firmy může vést k mimořádným výsledkům. Protože si potenciál těchto společností plně uvědomujeme, chceme se stát partnery pro jejich další rozvoj právě těchto společností.

Přístup

Naše spolupráce s podnikateli většinou nastává ve fázi, kdy podnikatelé ještě nemají jasnou představu o tom, jak by jejich společnost mohla růst za pomoci dalšího kapitálu a jakou formu by mohla mít potenciální transakce s investorem. Během této fáze jsme připraveni pomoci podnikatelům a managementu společnosti se stanovením dlouhodobé vize, vyladěním jejich strategií a prozkoumáním příležitostí, které jim private equity může nabídnout. Podnikatelé nás také mohou sami kdykoliv kontaktovat za účelem nezávazné diskuze či informační schůzky.

Investice od společnosti ESPIRA můžou být za účelem následujících transakčních situací:

  • Financování organického růstu a internacionalizace existujícího podniku
  • Financování a podpora akvizic a konsolidace odvětví
  • Podpora při vlastnické a kapitálové restrukturalizaci (např. změna vlastníků nebo převod podniku)
  • Odkup ze strany managementu společnosti

Skrze síť našich kontaktů je prioritní snahou podpořit rozvoj byznysu a posilnit schopnosti manažérského týmu. V případech, kdy má společnost akviziční příležitosti, pomáháme při identifikaci a ohodnocení akvizičních cílů, stejně tak při jednání a exekuci transakcí.

Investujeme do MSP, které vykazují tržby minimálně 2 miliony eur, pozitivní ukazatel EBITDA a mají ověřený byznys model. Zaměřujeme se na společnosti sídlící nebo působící v regionu střední a východní Evropy s důrazem na Českou republiku a Slovensko. Zajímáme se o různorodé sektory, jako je například spotřební zboží, zdravotnictví, vzdělávání, služby nebo výrobní průmysl.

Investoři

Mezi investory společnosti ESPIRA patří Evropský Investiční Fond, zakládající partnerky společnosti ESPIRA, rodinné investiční společnosti a další lokální i mezinárodní investoři.

Tým

Partners - Andrea Ferancová Bartoňová

Andrea
Ferancová
Bartoňová

Partners - Emília Mamajová

Emília
Mamajová

Andrea, zakládající partnerka a předsedkyně představenstva ve společnosti ESPIRA Investments, má více jak 20 let zkušeností z oblasti financí na rozvíjejících se trzích. Od roku 1995 působila v přední investiční bance a makléřské společnosti Wood & Company, kde od počátku akcelerovala růst a expanzi byznysu společnosti. Začínala v divizi pro obchod s cennými papíry, po management buy-out se stala v roce 2000 spolumajitelkou banky a zároveň ředitelkou divize pro obchod s cennými papíry. Pod jejím vedením navýšil Wood & Company svůj 5% tržní podíl na českém trhu s cennými papíry až na vedoucí postavení na trhu s celkovým tržním podílem nad 30%, který banka drží dodnes. Andrea mimo jiné zaváděla přístup k elektronickému obchodování v Praze, Varšavě, Budapešti, Vídni, Frankfurtu, Bukurešti, Istanbulu a Dubaji, zároveň zastávala klíčovou roli pro expanzi Wood & Company na 11 zahraničních trhů ve střední a východní Evropě i otevření kanceláře firmy v Londýně. Mezi její silné stránky patří identifikace nových investičních příležitostí a schopnost rozvíjení dlouhodobých vztahů s klienty, lokálně i mezinárodně. Andrea má navíc zkušenosti s tvorbou IT a back office strategie, finančním reportingem a řízením rizik.

Během svého působení byla pravidelně zařazována do žebříčku TOP 25 byznys žen v České republice a je členkou poroty Via Bonna Slovakia udělující ocenění firmám za společenskou zodpovědnost. Andrea zastává pozici v představenstvu Nadace Charty 77, největší neziskové organizace v České republice, podporující znevýhodněné občany a skupiny.

Andrea je absolventkou Advanced Management Programu na Harvard Business School a držitelkou inženýrského titulu z Vysoké školy ekonomické v Praze.

andrea@espirainvestments.com

Emília, zakládající partnerka ve společnosti ESPIRA Investments, má více jak 14 let zkušeností s private equity investicemi v regionu střední Evropy.

Před založením společnosti ESPIRA Investments Emília pracovala pro Pinebridge Investments, private equity společnost která v rámci střední a východní Evropy spravuje investice ve výši více jak 500 milionů eur. Emília v rámci PineBridge vedla investiční aktivity pro Českou republiku a Slovensko. Dříve Emília pracovala v investičním týmu společnosti Benson Oak Capital a Penta Investments a během své kariéry se podílela na mnoha transakcích napříč různými sektory včetně zdravotnictví, spotřebního zboží, průmyslové výroby či služeb a působila v představenstvech a dozorčích radách v rámci daných firem. Její zkušenosti zahrnují jak start-up investice, majoritní odkupy, konsolidaci firem v odvětví tak i investice růstového kapitálu.

emilia@espirainvestments.com

Team - Tibor Bokor

Tibor
Bokor

Team - Tomáš Jeřábek

Tomáš
Jeřábek

Team - Veronika Věžníková

Veronika
Věžníková

Team - Radka Kalvarová

Radka
Kalvarová

Konzultant

Tibor je specialista z oblasti financí na rozvíjejících se trzích s více jak 14ti letou zkušeností na kapitálových trzích. Před nástupem do společnosti ESPIRA byl Tibor součástí divize Equity Research pro investiční banky Bernberg, ING a Wood & Company v Londýně. V roce 2017 byl Tibor hlavním analytikem při IPO společnosti Waberers, maďarské dopravní společnosti. Tibor vedl také analytický tým v dubajském Arqaam Capital se zaměřením na Blízký východ a Afriku. Tibor strávil 5 let v Moskvě, kde pracoval pro významné ruské investiční banky (Renaissance Capital and Otkritie) se zaměřením na equity research v oblasti telekomunikací, technologií a médií v Rusku a zemích SNS.

Tibor absolvoval studium financí na Vysoké škole ekonomické v Praze a studoval také na Stirling University ve Velké Británii a na State University v New Yorku.

tibor.bokor@espirainvestments.com

Investiční ředitel

Tomáš má 15 let zkušeností ve finančním sektoru v regionu střední a východní Evropy. Před nástupem do fondu ESPIRA pracoval 10 let v Darby Private Equity, fondu ze skupiny Franklin Templeton Investments zaměřeného na mezzaninové financování a investice do minoritních podílů ve společnostech. V Darby byl Tomáš primárně zodpovědný za vyhledávání investičních příležitostí a realizaci a správu investic v České republice a na Slovensku. Mezi jím spravované investice patřila například společnost Energy 21, významný český výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů a Euro-Druckservice, největší tiskařská společnost ve střední a východní Evropě. Kariéru zahájil Tomáš v oddělení korporátních financí společnosti Deloitte, kde se zabýval oceňováním společností a transakčním poradenstvím.

Tomáš absolvoval doktorské studium na Fakultě financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze a studoval finance na Ludwig-Maxmilians-Universität v Mnichově a na Kenan-Flagler Business School Univerzity v Severní Karolíně.

tomas.jerabek@espirainvestments.com

Juniorní analytička

Veronika má bakalářský titul z Vysoké školy ekonomické v Praze, kde momentálně studuje magisterský stupeň. V minulosti Veronika také studovala ekonomii na francouzské Sciences Po v Paříži. Před nástupem do společnosti ESPIRA Veronika pracovala jako analytik monitoringu médií ve výzkumné společnosti Media Tenor.

Office Manager

Radka má více než 9 let zkušeností v roli asistentky a office manažerky. Před svým nástupem do společnosti ESPIRA působila ve funkci asistentky vedení společnosti Cetelem ČR, a.s. a ve spediční firmě Belmont s.r.o.

Radka studovala francouzštinu na Université Populaire de Lausanne a je držitelkou diplomu Alliance française z francouzského jazyka. V současné době dálkově studuje obor "Francouzština v ekonomické sféře" na Ostravské univerzitě.

Advisory board

Advisory board - John Little

John
Little

John má 18 let zkušeností v oblasti mezinárodních financí v regionech střední Evropy, Velké Británie, USA a středního východu. John působil jako CFO a Managing Director představenstva AVG Technologies – jedné z největších globálních společností poskytující antivirový software, která vstoupila na americkou burzu NASDAQ a později se sloučila se společností Avast Software. Před působením v AVG John pracoval jako CFO pro MiNC Property Investments a Wood & Company.

Advisory board - Chris Mruck

Chris
Mruck

Chris je Managing Partner ve společnosti Advent International a je zodpovědný za investice v regionech střední a východní Evropy. Má více jak 20 let zkušeností v private equity, především v sektorech finančních služeb, průmyslu, retailu a spotřebního zboží. Před působením v Advent International Chris pracoval v Evropské bance pro obnovu a rozvoj, naposledy jako Senior Banker pro Českou republiku.

Advisory board - Helen Rodwell

Helen
Rodwell

Helen je Managing Partner celosvětové právní kanceláře CMS pro Prahu a Bratislavu a zároveň Head of the Corporate Practice Group pro střední a východní Evropu. Zaměřuje se na region střední a východní Evropy, kde více než 20 let působí v roli poradce klientů z oblasti M&A. Její zkušenosti zahrnují znalosti ze sektorů finančních služeb, private equity, spotřebního zboží, energetiky a výrobního průmyslu.

Advisory board - Richard Seewald

Richard
Seewald

Richard je investor v oblasti technologií, zkušený investiční profesionál a spoluzakladatel společnosti Evolution Equity Partners - mezinárodní venture capital společnosti investující do oblastí informační bezpečnosti a podnikových softwarů a řešení v USA, Evropě i na rozvíjejících se trzích.

Advisory board - Magdaléna Souček

Magdaléna
Souček

Magdaléna je Managing Partner ve společnosti Ernst & Young pro Českou republiku. V roce 2007 získala titul Nejvlivnější žena v rámci žebříčku Top25 Žen českého byznysu, který sestavují Hospodářské noviny. Aktuálně je Magdaléna členkou poroty této ankety.

Advisory board - Martin Vohánka

Martin
Vohánka

Martin je zakladatelem společnosti W.A.G. payment solutions, která poskytuje platební řešení pro silniční mobilitu a patří mezi 5 největších poskytovatelů mobilních plateb v Evropě. Kromě toho přednáší na Vysoké škole ekonomické v Praze a je spoluzakladatelem Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky.

Advisory board - Lubor Žalman

Lubor
Žalman

Lubor je zakládajícím partnerem EnCor Capital Management, investiční a M&A skupiny sídlící v Praze, která poskytuje poradenské služby institucionálním i privátním investorům ve střední a východní Evropě. Předtím působil jako CEO Raiffeisenbank v České republice. K jeho profesionálním zkušenostem patří i pozice v senior managementu společností Home Credit International, McKinsey & Company či v Komerční bance.

Novinky

6. dubna 2018

Žena ve vedení může o polovinu zvýšit ziskovost, říká investorka Andrea Ferancová-Bartoňová (CZ)

V době, kdy jsou akviziční dravci ochotni zaplatit za perspektivní byznys kupované firmy nekřesťanské peníze, lze na českém trhu stále...

19. března 2018

Slovensko je atraktívne pre investorov (SK)

Podľa domácich a zahraničných odborníkov v oblasti fúzii a akvizícii (M&A) sú Slovensko a krajiny CEE (strednej a východnej Európy)...

30. prosince 2017

Firmy so ženami vo vedení môžu od nového fondu ESPIRA získať kapitál (SK)

Na slovenský a český trh prichádza začiatkom decembra nový private equity fond ESPIRA, ktorého je cieľom investovať do firiem, ktoré majú...

10. prosince 2017

Investice do firem řízených ženami nám vynesou až 20 procent ročně, řiká spolumajitelka fondu Espira (CZ)

Nový fond soukromého kapitálu Espira plánuje investovat 800 milionů korun do českých a slovenských firem se ženami ve vedení...

7. prosince 2017

Dali ste vo firme moc aj ženám? Máte šancu získať miliónovú injekciu (SK)

Za spoločnosťou ESPIRA stoja skúsené investičné bankárky Andrea Ferancová a Emília Mamajová. Ich cieľom je investovať 30 miliónov eur...

7. prosince 2017

New CEE firm Espira hits first close on debut fund (EN)

ESPIRA Investments, a new private equity set up to make growth investments in central European SMEs, has reached a first close on its €30m debut fund...

7. prosince 2017

Bankéřky založily fond investující do firem s ženami ve vedení (CZ)

Na český trh přichází nový fond soukromého kapitálu, jehož cílem je investovat do firem, které mají ve vedení kromě mužů také ženy...

7. prosince 2017

Press Release (EN)

ESPIRA Investments Holds First Close for Central European Growth Capital Fund

16. ledna 2017

CMS Legal (EN)

25 years of Private Equity in CEE

leden 2016

Ženy & byznys / Svět Průmyslu attachment (CZ)

Interview with Andrea Ferancová