Espira Investments Otevírá Svůj První Fond Růstového Kapitálu Pro Střední Evropu

7. prosince 2017

Tisková zpráva

ESPIRA Investments (ESPIRA) úspěšně otevřela 1. prosince 2017 svůj první fond ESPIRA Fund I. Jednou z charakteristik fondu ESPIRA je zaměření na společnosti, které mají diverzitní management a jsou v něm zastoupeny ženy i muži. Je to nejen první fond tohoto druhu na středoevropském investičním trhu, ale je unikátní i na celoevropském trhu. ESPIRA je private equity fond investující růstový kapitál do malých a středních podniků v regionu střední Evropy. Tento fond vznikl za podpory Horizon 2020, inovativního programu Evropské unie a Evropského Fondu pro Strategické Investice (EFSI). Za firmou stojí zkušené investiční bankéřky: Andrea Ferancová a Emílie Mamajová.

ESPIRA má za cíl investovat prostředky v objemu 800 milionů korun do již etablovaných společností, působících v tradičních sektorech, tj. spotřebního zboží, výroby a služeb. Originální charakteristikou je její investiční podpora cílená i na společnosti s diverzitním managementem složeným vyváženě z žen i mužů. ESPIRA je prvním private equity fondem ve střední Evropě (a zároveň druhým v Evropě), jehož investiční strategie se aktivně zaměřuje i na tyto společnosti, zatímco v USA v posledních letech vznikly už desítky obdobných fondů.

Fond cílí na profitabilní společnosti, s velikostí tržeb od 60 milionů korun a ověřeným business modelem. Primárním záměrem fondu je poskytnout růstový kapitál a zároveň manažerskou podporu podnikatelům v regionu střední Evropy. Partnerské firmy tak budou moci získat řadu výhod z komplexní podpory finančního investora, který jim umožní jejich společnosti dál rozvíjet a uspět v konkurenci.

Jedinečnou kombinaci zkušeností z oblasti private equity a úspěšného podnikání do fondu přinášejí jeho zakladatelky Andrea Ferancová a Emília Mamajová, které mají dlouhodobé a intenzivní zkušenosti jak ve finančním, tak i v investičním sektoru. Andrea Ferancová přináší do společnosti ESPIRA více jak dvacetileté zkušenosti s podnikáním v nejvyšších patrech mezinárodních financí a investičního bankovnictví. Emília Mamajová má 14 let zkušeností v private equity v regionu střední a východní Evropy a zároveň se podílela na několika významných investicích napříč různými sektory, a to prostřednictvím jak lokálních, tak i mezinárodních private equity společností.

ESPIRA věří, že zaměřením se na tradičnější sektory a firmy, pro které je důležitá diverzita jejich zaměstnanců a managementu, zaplní existující mezeru na trhu. Obzvláště ve spotřebním sektoru je tato strategie velice účinná, protože 80 % z celkové spotřeby tvoří ženy. To je jeden z důvodů, proč právě manažerské týmy složené vyváženě z mužů a žen dosahují lepších výsledků (vyšší ziskovosti a nižšího rizika) a generují tak i vyšší výnos investorům. Dle jedné z mnoha mezinárodních i lokálních studií, které dokazují tento fakt, byla prokázaná až o 56 % vyšší ziskovost u diverzitních společností.1

“Naším cílem je podporovat české a slovenské podnikatele a podnikatelky, kteří vybudovali něco jedinečného a mají nadšení dále rozvíjet svoje podnikání. Chceme být pro ně spolehlivým a transparentním partnerem a pomoci jim nejen formou dodatečného kapitálu, ale také našimi znalostmi a zkušenostmi. Hluboce si vážíme jejich práce a náš investiční přístup je založen na vzájemné spolupráci a respektování stávající firemní kultury,“ vysvětluje Andrea Ferancová, zakladatelka, ESPIRA Investments.

Investiční strategii a kredibilitu fondu ocenil i Evropský Investiční Fond („EIF“), který je největším investorem do private equity fondů v sektoru malých a středních podniků v Evropě a také významný investor v ESPIRA Fund I. „Investice do fondu ESPIRA je v souladu s misí EIF, tedy rozvíjet podnikání a poskytnout malým a středním společnostem přístup k financování. EIF podporuje strategii společnosti ESPIRA, jejíž cílem je přinést hodnotu, posilnit diverzitu a vnést investiční „best practice“ do segmentu menších firem ve střední Evropě. Věříme, že ESPIRA zaplní mezeru na trhu a její tým má skvělé předpoklady, aby identifikoval příležitosti s vysokým potenciálem a schopností růst a uspět na mezinárodních trzích“, okomentoval Pier Luigi Gilibert, generální ředitel EIF.

Carlos Moedas, Evropský komisař pro výzkum, vědu a inovace dodal: „Je velmi potěšující vidět využití evropských zdrojů na tak dobrý účel. Filozofií fondu ESPIRA je podpořit malé podniky ve střední Evropě, které hledají další růst, a to se specifickým zaměřením na společnosti s diverzitou ve vedení. Jsem přesvědčený, že tyto finanční zdroje se v krátké době dostanou k mnoha inspirativním společnostem.“

Mezi investory fondu patří kromě EIF samotné zakladatelky, lokální rodinné investiční společnosti a čeští i mezinárodní investoři. O investiční strategii fondu ESPIRA i jeho pozici na trhu projevilo zájem několik uznávaných českých podnikatelů, čehož si ESPIRA velmi váží.

KONTAKTY

ESPIRA Investments:
Andrea Ferancová Bartoňová
Tel. +420 603 500 503
andrea@espirainvestments.com

Příspěvek od Traction_Admin

Diskuze je uzavřena.