ESPIRA a Genesis se přidávají k V4C v Summa Linguae Technologies

21. února 2020

Tisková zpráva

Private equity investoři Genesis Capital a ESPIRA Investments získali vedle fondu V4C podíl v investici do Summa Linguae Technologies, společnosti kótované na varšavské burze New Connect, která se zabývá zpracováním a managementem dat napříč širokou škálou jazyků.

Fond V4C Poland Plus (dále jen „V4C”) na varšavské burze cenných papírů oficiálně oznámil převod části svého podílu v Summa Linguae Technologies S.A. na lucemburskou holdingovou společnost LSP Investments Sarl („LSP”). Soubor s oznámením je k dispozici zde. LSP má sloužit jako konečná holdingová struktura vlastnící celý podíl V4C, přičemž zbývající akcie mají být převedeny po jejich dematerializaci.

Ihned po převodu získaly fondy Genesis Capital a ESPIRA Investments od V4C v LSP menšinový podíl.Ihned po převodu získaly fondy Genesis Capital a ESPIRA Investments od V4C v LSP menšinový podíl.

Piotr Misztal, partner ve V4C a předseda dozorčí rady Summa Linguae, to okomentoval následovně: „Jsme potěšeni, že můžeme přivítat Genesis a ESPIRA jako nepřímé akcionáře Summa Linguae, protože věříme, že přispějí k jejímu dalšímu rozvoji a vytvoří ještě silnější kapitálovou základnu, která společnosti pomůže při plnění jejích ambiciózních růstových plánů. Všechny tři společnosti dohromady přináší hlubší úroveň odborných znalostí, zkušeností a kapitálu, které společnost využije při dalším rozvoji navazujícím na pokrok již dosažený v roce 2019. Těšíme se také, že přivítáme zástupce Genesis a ESPIRA v dozorčí radě Summa Linguae.”

V4C získala svůj podíl v Summa Linguae začátkem prosince 2019 navýšením kapitálu v kombinaci s odkupem stávajících akcií. Vstupem fondů Genesis a ESPIRA pak V4C dokončilo své původní plány spojit se na transakci s vybranými spoluinvestory.

Tatiana Balkovicová, Senior Investment Director v Genesis Capital, uvedla: „Aktivně hledáme investice za hranicemi našeho domácího českého trhu a mezinárodní perspektiva Summa Linguae ve spojení se silným manažerským týmem nám nabídla dobrou příležitost investovat do předního poskytovatele služeb v oblasti mnohojazyčné správy dat. Díky rostoucí internacionalizaci a digitalizaci podnikání je Summa Linguae v dobré pozici, aby využila oba tyto trendy.”

Emília Mamajová, zakládající partnerka ve společnosti ESPIRA, uvedla: „Vyhledáváme investice do inovativních firem podnikajících v různých oborech. S vyváženým týmem vrcholného managementu a mezinárodním působením je Summa Linguae dokonalým příkladem toho, jak se mohou středoevropské společnosti úspěšně prosadit i mimo své domácí trhy. Jsme rádi, že jsme součástí příběhu, který se odehrává nejen ve střední Evropě, ale také ve Skandinávii, Indii a nyní i v Severní Americe.”

Summa Linguae Technologies (www.summalinguae.com), kótovaná na trhu New Connect na varšavské burze cenných papírů, je předním polským poskytovatelem jazykových služeb pro B2B klienty na bázi nejmodernějších technologií. Summa Linguae, se sídlem v Krakově, má po dokončení akvizic v Indii, Švédsku a po dvou nedávných akvizicích v Kanadě a USA (které proběhly až po vstupu V4C) globální dosah.

O společnosti V4C

Value4Capital se specializuje na private equity investice do firem v oblasti služeb a hledá příležitosti hlavně tam, kde důležitou složku služby představuje její lokální dodání. Zaměřuje se na Polsko, ale selektivně investuje v Rumunsku, Pobaltí a dalších členských státech EU v regionu střední Evropy. Společnost V4C, kterou vlastní a řídí její partneři, má v oblasti investic do malých a středních podniků v tomto regionu více než 25 let zkušeností.

Poslední fond, který se finálně uzavřel v červenci 2019, využívá finanční podpory Evropské unie v rámci Evropského fondu pro strategické investice (EFSI), zřízeného v rámci Investičního plánu pro Evropu. Polský růstový fond fondů (PGFF) je také nepřímým investorem do fondu. PGFF je iniciativa vytvořená ve spolupráci mezi BGK (v polštině Bank Gospodarstwa Krajowego) a Evropským investičním fondem.

O společnosti Genesis Capital

Genesis Capital poskytuje poradenství fondům private equity (rozvojového kapitálu), které nabízejí malým a středním podnikům v České republice, na Slovensku, v Polsku, Maďarsku a Rakousku pomoc při financování jejich růstu a rozvoje. Od svého vzniku v roce 1999 poskytoval poradenství pěti fondům rozvojového kapitálu s celkovým objemem převyšujícím 200 milionů eur. Tyto fondy již podpořily více než 50 podniků a zajistily na jejich rozvoj více než tři miliardy korun. Mnoho z těchto firem se i díky spolupráci s Genesis Capital dostalo na špičku ve svém oboru. Stávající fond, Genesis Private Equity Fund III (GPEF III), o velikosti více než 80 milionů eur, aktivně investuje od roku 2015.

O ESPIRA INVESTMENTS

ESPIRA Investments poskytuje poradenství private equity fondu ESPIRA, který investuje do malých a středních podniků ve střední Evropě. Součástí investiční strategie je podpora společností, které řídí týmy složené z mužů a žen. ESPIRA vyhledává podnikatele, kteří úspěšně vedou svůj podnik a zachovávají si nadšení pro další růst. Filozofií ESPIRY je stát podnikatelům po boku a svými zkušenostmi a kapitálovou investicí jim pomoci plnit podnikatelské ambice. Mezi investory fondu ESPIRA se řadí Evropský Investiční Fond, zakládající partnerky společnosti ESPIRA Investments, rodinné investiční společnosti a další lokální i mezinárodní investoři.

KONTAKTY

V4C:
Piotr Misztal, Partner
+48 22 627 4000
Piotr.misztal@value4capital.com

Genesis:
Tatiana Balkovicová, Senior Director
+420 737 210 760
balkovicova@genesis.cz

ESPIRA Investments:
Emília Mamajová, Founding Partner
+420 210 111 600
emilia@espirainvestments.com

Příspěvek od Traction_Admin

Zanechte odpověď